Privacy statement Marketing Queens

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen, op welke manier deze gegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van Marketing Queens. Marketing Queens is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.marketing-queens.nl

persoonsgegevens@marketing-queens.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Marketing Queens verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Telefoonnummer

– E-mailadres

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Marketing Queens verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang voor de volgende doelen:

– Je gericht te kunnen informeren over interessante diensten

– Je uit te nodigen voor events (bijv. een Marketing Queens café)

– Verzenden van onze nieuwsbrief

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Het afhandelen van jouw betaling

– Marketing Queens analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Marketing Queens bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor contactgegevens: vijf jaar na het laatste contact.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Marketing Queens verstrekt geen gegevens aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Pagina’s en informatie die je deelt via sociale media

Pagina’s en informatie binnen onze website kun je delen via LinkedIn, Facebook, Twitter en Instagram. Zij gebruiken hiervoor cookies. De informatie die ze op deze manier verkrijgen, wordt opgeslagen op hun servers. Marketing Queens heeft geen invloed op wat LinkedIn, Facebook, Twitter en Instagram doen met informatie die ze via cookies verzamelen. Meer daarover vind je in hun privacy verklaringen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Marketing Queens gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Marketing Queens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben naar je te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar persoonsgegevens@marketing-queens.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Marketing Queens wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Marketing Queens neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via persoonsgegevens@marketing-queens.nl

 

Wijzigingen privacyverklaring
Marketing Queens kan haar privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je aan om de privacyverklaring zo nu en dan te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen. Datum laatste wijziging: mei 2018.